Quảng Nam: GRDP tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua

VietTimes -- Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt chỉ số tăng cao nhất.
 ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi Họp báo
ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi Họp báo

Năm 2016, 13/18 chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra. Trong đó, 2 chỉ tiêu GRDP và thu nội địa đạt vượt mức kế hoạch. Cụ thể, 14,73%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với chỉ trọng khu vực phi nông nghiệp chiếm 88,1%; nông lâp nghiệp thủy sản chiếm 11,9%; Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 613 triệu USD, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Thu ngân sách Nhà nước vượt 48% dự toán (dự toán dự kiến hơn 13.000 tỷ đồng) và tăng hơn 35% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu vượt 30,4% dự toán; Tín dụng tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua với mức tăng 28,2%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm hơn 50%; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới hơn 30%.

VietTimes, Quảng Nam, lần đầu tiên, Tổng sản phẩm trên địa bàn, GRDP, cao nhất 10 năm qua,
Lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Quảng Nam đạt chỉ số tăng cao nhất.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 22.000 tỷ đồng (tăng hơn 5,5% so với cùng kỳ năm 2015); Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển từ Ngân sách Nhà nước đạt 6.240 tỷ đồng (tăng hơn 41% so với năm 2015).

Mục tiêu đặt ra năm 2017, Quảng Nam sẽ tăng chỉ số GRDP từ 11,5-12% so với năm 2016; Thu nội địa tăng hơn 9% so với năm 2016; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 12%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 28,5-29% GRDP; Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới từ 2-2,5%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 54%, trong đó đào tạo nghề đạt 47,5%; Tỷ lệ KCN ddang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn hơn 85%.

Theo ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: "Năm qua, Quảng Nam đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng, hầu hết vượt chỉ tiêu đề ra, đây là những nỗ lực của cả bộ máy điều hành và cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua".

VietTimes, Quảng Nam, lần đầu tiên, Tổng sản phẩm trên địa bàn, GRDP, cao nhất 10 năm qua,
Ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết thêm: "Trong năm 2015, trên địa bàn tỉnh có hơn 1.050 doanh nghiệp được thành lập mới, trong tổng số hơn 2.300 doanh nghiệp. Mặc dù doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ nên sức cạnh tranh chưa cao, nhưng trong năm qua, cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực rất lớn, cùng góp phần thúc đẩy tăng chỉ tiêu GRDP và thu nội địa đạt vượt mức kế hoạch. Đặc biệt là thu ngân sách đạt hơn 20.000 tỷ. Theo định hướng, từ năm 2017 trở đi, Quảng Nam sẽ tự cân đối ngân sách. Tiếp tục thúc đẩy phát triển khởi nghiệp, phấn đấu trong năm 2017 sẽ có khoảng 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp".