Quá hạn gần 3 tháng, nhiều bộ-ngành vẫn chưa rà soát lại xe công

Vẫn còn 8 bộ, ngành với tới 18 địa phương chưa có báo cáo rà soát, sắp xếp ôtô công gửi Bộ Tài chính trong khi đã quá hạn gần 3 tháng. Đây là số liệu được tính tới đến ngày 16/6 vừa được lãnh đạo Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính cho biết.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cụ thể, để thực hiện rà soát, sắp xếp xe công theo quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Tuy nhiên, tính tới 16/6, chỉ có 35/43 bộ, ngành và 45/63 địa phương có báo cáo.

Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ 21/9/2015 và nêu rõ "trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện báo cáo Bộ Tài chính về kết quả sắp xếp lại số xe ô tô hiện có."

Như vậy, theo tính toán, ngày 21/3/2016 là hạn chót để các đơn vị báo cáo. Tuy nhiên, vẫn còn 26 bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện việc trên. 

Điều này theo đại diện ngành tài chính dẫn đến việc tổng hợp số liệu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa đầy đủ, không phản ánh được số liệu chính xác về số xe ô tô dôi dư hiện có trên cả nước.

Trong khi ấy, việc mua sắm mới xe ôtô theo lãnh đạo ngành tài chính chỉ được thực hiện sau khi các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ôtô phục vụ công tác chung hiện có.

Cũng theo số liệu 6 tháng vừa được Bộ Tài chính cung cấp, tính từ ngày 1/1 tới 17/6, cơ quan chức năng đã thực hiện thanh lý 264 xe ôtô phục vụ công tác với tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng.

Cũng trong khoảng thời gian trên, số liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia cho thấy, khối bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã thực hiện điều chuyển 20 xe ôtô với tổng nguyên giá 12,33 tỷ đồng cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng theo quy định.

Theo VietNam+