PTIT và Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn “bắt tay” thúc đẩy nghiên cứu khoa học

VietTimes -- Hai bên đã thống nhất sẽ phối hợp thúc đẩy liên kết, hợp tác đào tạo, hỗ trợ sinh viên, giảng viên trao đổi học thuật; chia sẻ kinh nghiệm đào tạo, xây dựng giáo trình, bài giảng; liên kết tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực CNTT, điện tử, viễn thông, kinh tế và quản lý.
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn.
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn vừa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tại Văn phòng Bộ Thông tin truyền thông vào sáng nay, 8/12.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm đăng ký các đề tài cấp nhà nước, các chương trình trọng điểm quốc gia,…tăng cường trao đổi, triển khai các kết quả nghiên cứu, đưa vào ứng dụng thực tế các đề tài khoa học công nghệ có tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn thiết thực.

Bên cạnh đó, hai bên xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể để tận dụng thế mạnh của mỗi bên về đào tạo, nghiên cứu khoa học,tăng cường liên kết trong và ngoài nước để phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, tổ chức các hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế, thúc đẩy công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cho sinh viên, cán bộ giảng dạy và cán bộ khoa học ở Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận định: Đáp ứng nhu cầu của xã hội, từng lĩnh vực thuộc ngành Thông tin và Truyền thông đang phát triển nhanh, mạnh mẽ theo hướng tiên tiến, hiện đại. Do đó, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển của Ngành luôn được Bộ TT&TT quan tâm, chú trọng. Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác này sẽ tận dụng thế mạnh của cả hai bên, đồng thời tạo ra động lực mới thúc đẩy hơn nữa các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ của cả hai cơ sở đào tạo.Tôi mong rằng quá trình hợp tác sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, đem lại sự phát triển bền vững của cả hai bên.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết ngày hôm nay, đề nghị Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn phối hợp chặt chẽ với nhau, cùng trao đổi các nội dung hợp tác thiết thực, chi tiết hóa các hoạt động hợp tác nhằm đưa nội dung hợp tác đi vào thực tiễn.