Phú Thọ: tiêu hủy 31 loại sản phẩm vi phạm an toàn thực phẩm

VietTimes – Số sản phẩm này bị phát hiện qua hoạt động triển khai thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2017, do các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tỉnh Phú Thọ thực hiện.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, trong dịp Tết trung thu năm 2017, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Phú Thọ thành lập 3 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành. Đoàn số 01 do Sở Y tế chủ trì; Đoàn số 02 do Sở Công Thương chủ trì; Đoàn số 03 do Sở NNPTNT chủ trì.

Ngoài ra, các sở chức năng liên quan của tỉnh cũng thành lập đoàn kiểm tra, bố trí lịch kiểm tra và thông báo cho các cơ sở được kiểm tra; các địa phương xây dựng kế hoạch và thành lập các đoàn kiểm tra tại địa phương theo kế hoạch của tỉnh.

Tính chung trong dịp Tết trung thu năm 2017, toàn tỉnh đã thành lập 295 đoàn thanh tra, kiểm tra. Trong đó, số đoàn kiểm tra tuyến tỉnh 03 đoàn, tuyến huyện 15 đoàn, tuyến xã là 277 đoàn.

Lực lượng này đã kiểm tra 1387 cơ sở. Kết quả, số cơ sở đạt 1066, các đoàn đã cảnh cáo 23 cơ sở, phạt tiền 73 cơ sở với số tiền 91.950.000 đồng, đồng thời tiến hành tiêu hủy 31 loại sản phẩm chủ yếu là hàng hết hạn sử dụng.