Photo Story - Đây là thời điểm tuyệt vời để đến Hàn Quốc

Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm ở Hàn Quốc, khi trên phố đâu đâu bạn cũng có thể nhìn thấy lá đỏ, lá vàng, và thời tiết lại vô cùng dễ chịu. Nếu bạn muốn đến Hàn Quốc, thì đây là thời điểm thích hợp nhất để lên đường!
Theo VnMedia