Thông tin về thanh tra việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn - Đồng Tâm (Hà Nội):

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Ông Lê Đình Kình không có quyền khiếu nại kết luận của thanh tra

VietTimes -- Về quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn - Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh, ông Lê Đình Kình không có quyền khiếu nại kết luận của thanh tra, vì không phải đối tượng của cuộc thanh tra. Đối tượng của thanh tra là chính quyền các cấp của Hà Nội và các hộ sử dụng đất.
Đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, Thanh tra Chính phủ trong buổi trao đổi thông tin, vừa diễn ra chiều nay (27/8).
Đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, Thanh tra Chính phủ trong buổi trao đổi thông tin, vừa diễn ra chiều nay (27/8).

Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn An Huy cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 4/7/2019 của Văn phòng Chính phủ, hôm nay, UBND TP. Hà Nội thông tin chính thức về quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. 

Quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, Thanh tra TP. đã tiến hành thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Theo các quyết định của Chính phủ (năm 1980), của UBND tỉnh Hà Sơn Bình (năm 1981), UNBD TP. Hà Nội (năm 2014) thì toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được các đơn vị quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, cắm mốc giới bê tông cốt thép, lập các sơ đồ, bản đồ quản lý đất sân bay với 16 mốc giới, trong quá trình quản lý đã cắm dày thêm 41 mốc thành 57 mốc có tọa độ theo quy chuẩn.

Hiện trạng đã được kiểm định của Xí nghiệp tài nguyên và môi trường 1 – Chi nhánh Tổng công ty tài nguyên và môi trường Việt Nam (ngày 21/6/2017) không có thay đổi, chuyển dịch, có diện tích 236,7 ha, tăng 28,7 ha so với diện tích ghi trong Quyết định năm 1981 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Chánh Thanh tra TP. Hà Nội, diện tích 28,7 ha tăng này chính là diện tích thuộc phần 31,9 ha bị ảnh hưởng của thi công thuộc địa giới hành chính huyện Chương Mỹ, không sản xuất nông nghiệp được và nằm trong quy hoạch giai đoạn 2 xây dựng sân bay Miếu Môn do Nông trường quốc doanh Lương Mỹ đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh (sau khi trừ đường giao thông 2,5 ha và sai số do đo đạc 0,7 ha).

Trong diện tích 236,7 ha có 64,03 ha đất thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm (giảm 0,63 ha so với diện tích đất 3 đơn vị đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh trước đây do sai số đo đạc). Đến thời điểm thanh tra, toàn bộ diện tích đất cơ bản phù hợp với diện tích đất các tổ chức đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh; quá trình đo đạc ở các thời điểm có sai số không lớn, chủ yếu do trừ đường giao thông chạy qua, không làm ảnh hưởng tới việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý 

Chánh Thanh tra TP. Hà Nội cho rằng, từ năm 1981 đến nay, toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm do các đơn vị quốc phòng quản lý, sử dụng.  

Bản đồ Đồng Tâm năm 1992 còn nguyên 57 cột bê tông xác định đất quốc phòng.
Bản đồ Đồng Tâm năm 1992 còn nguyên 57 cột bê tông xác định đất quốc phòng.

Trong quá trình quản lý, sử dụng, các đơn vị quốc phòng cũng như UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý trong một thời gian dài: các đơn vị quốc phòng đã ký hợp đồng canh tác đất tăng gia hàng năm với UBND xã Đồng Tâm để UBND xã giao cho các đội sử dụng vào mục đích nông nghiệp; chưa thực hiện di dời một số hộ dân đã ăn ở trên đất quốc phòng từ trước năm 1980, để các hộ lấn chiếm, cho tặng, chuyển nhượng, xây dựng công trình trái phép mà đơn vị quốc phòng không có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để.

Bên cạnh đó, UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng; từ năm 2003 đến năm 2010, UBND xã Đồng Tâm đã xác nhận các hồ sơ thừa kế, cho, tặng, chuyển nhượng của các hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng là trái thẩm quyền và vi phạm pháp luật về quản lý đất đai. 

Tại buổi thông tin, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cũng phân tích kỹ bản đồ đất đai khu vực sân bay Miếu Môn được xác lập năm 1992. Thời điểm đó không có tranh chấp, những vi phạm đất đai đều xảy ra sau thời điểm này. 

Với các hộ dân đang ở trong khu vực sân bay Miếu Môn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, theo quy định của pháp luật, ông Lê Đình Kình không có quyền và lợi ích hợp pháp trong vùng đất thuộc sân bay Miếu Môn. 

Vì thế, ông Lê Đình Kình không có quyền khiếu nại kết luận của thanh tra vì không phải đối tượng của cuộc thanh tra. Đối tượng của thanh tra là chính quyền các cấp của Hà Nội và các hộ sử dụng đất.

“Đối tượng này không có ông Kình, nên ông không có quyền khiếu nại thông báo của Thanh tra Chính phủ” -  Phó tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh nói.

Theo quy định pháp luật, ông Lê Đình Kình có hai quyền gồm quyền phản ánh và quyền tố cáo theo luật tố cáo về các sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn nói chung. Đặc biệt, ông Kình không có quyền khiếu nại.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh cũng thông tin thêm, hiện, 14 hộ dân đang sử dụng đất sân bay Miếu Môn đồng thuận cao phương án bồi thường, hỗ trợ mới và sẵn sàng di dời khu đất sân bay.