Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Ông Lê Đình Kình không có quyền khiếu nại kết luận của thanh tra
Thông tin về thanh tra việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn - Đồng Tâm (Hà Nội):

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Ông Lê Đình Kình không có quyền khiếu nại kết luận của thanh tra

VietTimes -- Về quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn - Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh, ông Lê Đình Kình không có quyền khiếu nại kết luận của thanh tra, vì không phải đối tượng của cuộc thanh tra. Đối tượng của thanh tra là chính quyền các cấp của Hà Nội và các hộ sử dụng đất.