Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT rà soát các dự án BOT

Yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tiến hành rà soát tổng thể các dự án BOT đã hoàn thành, đang triển khai và dự kiến triển khai trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT rà soát các dự án BOT

Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong thông báo phát đi chiều 28-5 từ Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu hai Bộ này khẩn trương lập quy hoạch tổng thể các trạm thu phí BOT trên các quốc lộ trong phạm vi toàn quốc.

Cùng với việc rà soát tổng thể các dự án BOT, Phó Thủ tướng yêu cầu hai Bộ đánh giá tình hình thực hiện đối với từng trạm thu phí đang triển khai (về mức thu phí, khoảng cách giữa các trạm, kể cả các trạm không trên cùng tuyến đường); những bất cập, vướng mắc nảy sinh và đề xuất hướng giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-7-2015.

Riêng đối với các dự án BOT dự kiến triển khai thì việc bố trí trạm thu phí phải đảm bảo khoảng cách giữa các trạm theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương lập quy hoạch tổng thể các trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ trên phạm vi toàn quốc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4202/VPCP –KTN ngày 10-6-2014, làm căn cứ triển khai đặt các trạm thu phí các dự án BOT trong thời gian tới.

Hai  Bộ GTVT và Tài chính cũng được Phó Thủ tướng yêu cầu  đánh giá tình hình thực hiện việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (nộp Quỹ Bảo trì đường bộ) với việc thu phí qua trạm BOT, làm cơ sở hoàn thiện đồng bộ chính sách thu phí đường bộ.

Trước đó, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 20-5 Bộ GTVT cho biết trên các tuyến quốc lộ có 96 trạm thu phí đang thu phí và sẽ thu phí khi các dự án BOT hoàn thành và đưa vào sử dụng (đã ký hợp đồng BOT). Trong đó có 45 trạm thu phí đang thu phí hoàn vốn cho các dự án BOT,  51 trạm thu phí chưa thu, đã thống nhất ký hợp đồng BOT và sẽ thu phí cho các dự án BOT sau khi hoàn thành (sẽ thu từ nay đến năm 2018 ).

Trong số 96 trạm, có 83 trạm do Bộ GTVT là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền  ký hợp đồng với các Nhà đầu tư BOT, 13 trạm do UBND các tỉnh ký hợp đồng với các Nhà đầu tư BOT.

Theo Tuổi trẻ