Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT

VietTimes -- Theo Quyết định mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Bốn Bộ trưởng các Bộ TT&TT, Tài chính, KH&ĐT và GD&ĐT là các Ủy viên thường trực Ủy ban.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT được thành lập theo Quyết định 109/QĐ-TTg ngày 15/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và trong toàn xã hội; chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển và ứng dụng CNTT nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế xã hội; cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các  chương trình, dự án lớn về phát triển và ứng dụng CNTT.

Bên cạnh đó, Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT còn có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về phát triển và ứng dụng CNTT; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Cũng theo Quyết định 109, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam là Phó Chủ tịch Ủy ban. Bên cạnh 4 Ủy viên thường trực là Bộ trưởng các Bộ TT&TT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT còn có 18 Ủy viên là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho hay, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 109 ngày 15/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT.

Theo Quyết định mới, Chủ tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Bốn Bộ trưởng các Bộ: TT&TT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo là các Ủy viên thường trực Ủy ban.

Các Ủy viên không thường trực của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT gồm lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Chính phủ; Bộ TT&TT; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Kinh tế Trung ương; Văn phòng Quốc hội và Tổng Thư ký Ủy ban.