Phổ biến công nghệ xử lý phế thải sản xuất nông nghiệp

VietTimes -- Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, các địa phương cần phổ biến rộng rãi công nghệ xử lý và tái sử dụng phụ phẩm, phế thải trong sản xuất nông nghiệp.

Xử lý chất thải bằng công nghệ biogas.
Xử lý chất thải bằng công nghệ biogas.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo tổ chức triển khai, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của Hội Nông dân các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường nông thôn, quản lý đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai, cụ thể hóa các quy định về việc tham gia phản biện và hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông thôn, quản lý đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu của các cấp Hội Nông dân.

Ban hành cơ chế để các cấp Hội Nông dân tham gia đề xuất và chủ trì tổ chức triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường nông thôn, quản lý đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các địa phương cần có cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng, nhân rộng các gương tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong bảo vệ môi trường nông thôn, quản lý đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu của các cấp hội, hội viên, nông dân.

Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị, các địa phương cần phổ biến rộng rãi công nghệ xử lý và tái sử dụng phụ phẩm, phế thải trong sản xuất nông nghiệp tạo ra thức ăn chăn nuôi, trồng nấm, làm nguyên liệu công nghiệp, biogas và phân bón hữu cơ và giảm phát thải khí nhà kính; kiểm soát chặt chẽ và hạn chế sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc phòng trừ dịch bệnh trong canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, hóa chất bảo quản nông sản.

Mời đại diện các cấp Hội Nông dân tham gia kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường, tranh chấp về đất đai, giải quyết các mâu thuẫn, xung đột về lợi ích khai thác, sử dụng đất theo quy định.