'Phí BOT phải đánh giá mức chi trả của người dân'

Bộ GTVT đang có Tờ trình về quy hoạch trạm thu phí và đề nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính ban hành các tiêu chí về trạm thu phí và mức phí theo hướng trước khi đặt trạm thu phí và xác định mức phí phải có đánh giá sức chi trả của người dân.
24 trạm thu phí BOT không đúng khoảng cách quy định. Ảnh: VIẾT LONG
24 trạm thu phí BOT không đúng khoảng cách quy định. Ảnh: VIẾT LONG

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội liên quan đến các lĩnh vực GTVT tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp.

Liên quan đến kiến nghị của doanh nghiệp về việc thu phí hiện nay còn nhiều bất hợp lý. Cụ thể vẫn còn tình trạng các trạm thu phí đang hoạt động đặt sai địa điểm thu phí, khoảng cách giữa các trạm thu phí chưa tuân thủ theo quy định của Nhà nước. Hệ thống đường giao thông mới xây xong đã bị xuống cấp, hư hỏng …

Trả lời về việc trên, Bộ GTVT cho rằng hiện nay, mức thu phí các phương tiện tham gia giao thông ở tất cả dự án BOT đều nằm trong khung mức phí quy định tại Thông tư số 159 của Bộ Tài chính và dự kiến ba năm Bộ Tài chính xem xét trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng để quy định. Các hợp đồng BOT hiện nay chỉ xây dựng phương án tạm thời làm cơ sở ký kết hợp đồng BOT với nhà đầu tư.

Về khoảng cách các trạm thu phí, trên các tuyến quốc lộ có 86 trạm thu phí, gồm 51 trạm đang thu phí và 35 trạm chưa thu thuộc các dự án đang đầu tư. Về khoảng cách đến trạm liền kề trên cùng tuyến đường, có 53 trạm (chiếm 62%) có khoảng cách trên 70 km, có chín trạm (chiếm 10%) có khoảng cách 60-70 km, còn lại 24 trạm (chiếm 28%) có khoảng cách dưới 60 km. Trong số 24 trạm thu phí không đảm bảo khoảng cách, có 18 trạm do phải tránh khu đông dân cư, khu đô thị và giảm khối lượng giải phóng mặt bằng nên có khoảng cách với trạm liền kề dưới 70 km và sáu trạm đã đàm phán xóa bỏ hoặc dịch chuyển.

Tại Tờ trình số 9921 của Bộ GTVT về quy hoạch trạm thu phí, Bộ GTVT đã đề nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính ban hành các tiêu chí về trạm thu phí và mức phí (sửa đổi Thông tư số 159/2013/TT-BTC) theo hướng trước khi đặt trạm thu phí và xác định mức phí phải có đánh giá sức chi trả của người dân.

Đồng thời, xác định tổng lợi ích mang lại cho người sử dụng tuyến đường khi được nâng cấp so với tuyến đường chưa được nâng cấp trong năm và tổng lợi ích này không được vượt quá số phí người sử dụng đường phải nộp trong năm. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm chỉ đạo Bộ Tài chính ban hành quy định liên quan đến trạm thu phí và mức phí để đảm bảo tính công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích Nhà nước - nhà đầu tư - người sử dụng.

Theo PLO