Phê chuẩn nhân sự tỉnh Ninh Thuận

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Long Biên, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tỉnh ủy viên để nhận nhiệm vụ mới.

X.T