Phê chuẩn nhân sự tỉnh Bến Tre

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự tỉnh Bến Tre.
Phê chuẩn nhân sự tỉnh Bến Tre

Cụ thể, tại Quyết định số1270/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre.

Phương Nhi theo chinhphu.vn