Phê chuẩn bà Hà Thị Minh Hạnh làm Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
Bà Hà Thị Minh Hạnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GTVT từ tháng 9/2015
Bà Hà Thị Minh Hạnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GTVT từ tháng 9/2015

Trước đó, ngày 21/4, HĐND tỉnh Hà Giang tổ chức kỳ họp lần thứ 17 để kiện toàn nhân sự chủ chốt của tỉnh.

Theo đó, bà Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải được giới thiệu để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa 17 đã bầu bà Hà Thị Minh Hạnh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016, với số phiếu nhất trí đạt 79,5%.

Như vậy, UBND tỉnh Hà Giang có Chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Văn Sơn và 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Nguyễn Minh Tiến, ông Trần Đức Quý và bà Hà Thị Minh Hạnh.

D.N