Phát triển Bắc Vân Phong thành đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

Đặc khu Hành chính – Kinh tế Bắc Vân Phong được quy hoạch tại huyện Vạn Ninh. Ảnh: baokhanhhoa.com.vn

Đặc khu Hành chính – Kinh tế Bắc Vân Phong được quy hoạch tại huyện Vạn Ninh. Ảnh: baokhanhhoa.com.vn

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý cho phép tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

Về việc lựa chọn và chỉ định thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc cho phép UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện thủ tục chỉ định thuê tư vấn nước ngoài theo quy định.

Tỉnh Khánh Hòa được sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác để triển khai thực hiện chủ trương này.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ về các nội dung liên quan tới hoạt động nêu trên.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, dự thảo Dự án Luật Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt dự kiến sẽ hoàn thiện vào tháng 6/2017.

Đặc khu Hành chính – Kinh tế Bắc Vân Phong được quy hoạch tại huyện Vạn Ninh với tổng diện tích khoảng 66.000 ha. Trong đó có 19.000 ha đất liền, các đảo và 47.000 ha mặt nước.

Định hướng phát triển của đặc khu là trở thành một trung tâm dịch vụ - du lịch lớn, hiện đại của khu vực và quốc tế; tạo động lực để phát triển kinh tế của tỉnh cũng như khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đặc khu Hành chính – Kinh tế Bắc Vân Phong sẽ ưu tiên phát triển 4 nhóm ngành nghề: Công nghiệp dịch vụ cảng biển và logistic (dịch vụ vận chuyển hàng hóa); dịch vụ tài chính quốc tế; du lịch cao cấp có casino, khu giải trí đẳng cấp quốc tế; công nghiệp khoa học kỹ thuật công nghệ cao.