ORS: Kiểm toán quan ngại 380 tỷ đồng kẹt trong vụ “siêu lừa Huyền Như”

Kiểm toán viên nhấn mạnh, trong số tiền gửi 380 tỷ đồng tại VietinBank đã bị tạm ngừng giao dịch. Đây là số tiền mà ORS nhận từ TienPhong Bank để thực hiện các hợp đồng môi giới mua chứng khoán.
ORS: Kiểm toán quan ngại 380 tỷ đồng kẹt trong vụ “siêu lừa Huyền Như”

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland).

 Theo đó, tại báo cáo này, kiểm toán viên đã nhấn mạnh đến chi tiết: trong số tiền gửi ngân hàng 380 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã bị tạm ngừng giao dịch.

Đây là số tiền mà ORS nhận từ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) để thực hiện các hợp đồng môi giới mua chứng khoán. Hiện tại số tiền này đã được Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao TPHCM xác định trách nhiệm bồi hoàn của VietinBank. Vì vậy, ORS chưa tiến hành trích lập dự phòng khoản tiền này.

Kiểm toán viên cho rằng, tùy theo sự nhìn nhận của các bên liên quan mà việc này có thể ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

 Trong văn bản giải trình của ORS, công ty cho biết, trong số dư tiền gửi của công ty tại các ngân hàng ngày 31/12/2014 đã bao gồm 380 tỷ đồng, là số dư tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã bị ngưng giao dịch. Số tiền này Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) chuyển cho ORS để ORS thực hiện các hợp đồng môi giới chứng khoán và các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn.

 Đồng thời, theo sự chỉ định của TPB, ORS đã gửi tiền thông qua các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại VietinBank chi nhánh TPHCM. Hiện tại, khoản tiền 380 tỷ đồng đã được Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao TPHCM xác định trách nhiệm bồi hoàn của Ngân hàng VietinBank.

 Do đó, ORS không thực hiện hạch toán khoản lãi phải trả cho TPB tương ứng khoản nợ phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán, đồng thời cũng không hạch toán khoản lãi tiền gửi có kỳ hạn tương ứng các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại VietinBank.

 Theo khẳng định của ORS, về bản chất, công ty này chỉ làm trung gian môi giới cho TPB và hưởng phí hoa hồng. Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ môi giới, ORS chỉ tạm tính khoản lãi phải trả cho TPB và lãi được nhận từ VietinBank vào tài khoản trung gian, sau khi hoàn thành nghiệp vụ môi giới, ORS sẽ được hưởng khoản phí nay như quy định của TPB và hạch toán doanh thu, do đó, việc ghi nhận lãi cho khoản phải trả này không ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

Theo Dân trí