Ông Vũ Huy Hoàng đã bổ nhiệm thừa cấp phó tại nhiều cơ quan

VietTimes -- Bộ Nội vụ vừa kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Công thương giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2016. Theo đó, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã bổ nhiệm thừa lãnh đạo tại một số cơ quan, đơn vị.
Trụ sở Bộ Công thương.
Trụ sở Bộ Công thương.

Theo đó, trong giai đoạn thanh tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định bổ nhiệm 97 trường hợp (năm 2015 có 63 trường hợp, năm 2016 có 34 trường hợp) gồm 55 trường hợp cấp vụ, 42 trường hợp cấp phòng; điều động, bổ nhiệm ngang cấp 10 trường hợp; bổ nhiệm lại 5 trường hợp và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu một trường hợp (cấp vụ).

Bộ Nội vụ cho rằng, đa số công chức, viên chức được bổ nhiệm đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

Bộ Công Thương đã áp dụng các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của Bộ Công Thương để thực hiện trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp được bổ nhiệm không đáp ứng được nhiều tiêu chí về tuổi tác cũng như những chứng chỉ, trình độ lý luận liên quan. Đáng chú ý có hai trường hợp được tiếp nhận, tuyển dụng không qua kỳ thi tuyển công chức là không đúng quy định.

Ngoài ra, hồ sơ của 01 trường hợp được Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp nhận năm 2008 hiện không có đầy đủ tài liệu xác định việc tuyển dụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn thanh tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm 7 trường hợp cấp Phó Vụ trưởng ở 6 cơ quan, đơn vị vượt quá số lượng cấp phó theo quy định.

Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung để chấn chỉnh và khắc phục những sai sót trong bổ nhiệm. Đáng chú ý là các kiến nghị như: Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vi phạm đã được kết luận để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với hai trường hợp không được tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, thông báo của Bộ Nội vụ cho hay: Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh giữ chức vụ Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Công Thương thì hiện Bộ không quản lý hồ sơ công chức của ông Trịnh Xuân Thanh vì ông Thanh đã chuyển công tác về tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/5/2015. Mặt khác các nội dung liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét.