Tiếp tục áp thuế, bảo hộ phôi thép và thép dài Việt

VietTimes -- Bộ Công thương vừa có quyết định kéo dài thời gian áp dụng thuế tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam, tuy nhiên mức thuế sẽ giảm xuống còn 21,3% đối với phôi thép và 13,9% đối với thép dài.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương cho biết, mức thuế mới sẽ áp dụng từ ngày 22/3/2017, thời điểm mức thuế cũ hết hiệu lực, đến hết ngày 21/3/2018.

Trước đó, ngày 18/7/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.2041; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Các sản phẩm phôi thép và thép dài được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ. Tại Mục 3, thông báo kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT nêu trên, mức thuế tự vệ đối với phôi thép là 23,3% và thép dài là 15,4% sẽ kết thúc vào ngày 21/3/2017.

Danh mục các mã thép bị áp thuế tự vệ.

Theo quy định của Hiệp định Tự vệ của Tổ chức Thương mại Thế giới mà Việt Nam là thành viên, Bộ Công thương cũng đã quyết định lộ trình áp thuế tự vệ theo hướng giảm dần đối với các mặt hàng phôi thép và thép dài.

Như vậy nếu mức thuế tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 22-3-2017 đến 21-3-2018 không được gia hạn thì các mức thuế tự vệ đối với hai sản phẩm này sẽ tiếp tục được giảm xuống mức 19,3% đối với phôi thép và 12,4% đối với thép dài cho giai đoạn từ ngày 22-3-2018 đến 21-3-2019; xuống 17,3% đối với phôi thép và 10,9% đối với thép dài cho giai đoạn từ ngày 22-3-2019 đến 21-3-2020, và mức thuế tự vệ đối với hai sản phẩm này sẽ về mức 0% từ ngày 22-3-2020 trở đi.