Ông Võ Văn Thưởng: Phải tạo chuyển biến thực sự diện mạo Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes -- Hà Nội phải chọn việc trọng điểm và quyết tâm làm cho bằng được, để tạo nên chuyển biến thực sự diện mạo của Thủ đô.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đó là chỉ đạo của ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15- NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, diễn ra hôm nay (22/6).

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng với các đại biểu tham dự Hội nghị

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng với các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo Thường trực Ban Bí thư, việc thực hiện Nghị quyết không chỉ của riêng Hà Nội, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước.

"Trong đó, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh thành Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có liên quan nhiều đến sự phát triển Thủ đô cần xác định rõ trách nhiệm của mình, chủ động phối hợp với thành phố Hà Nội để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết”- ông Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo: Thời gian từ nay đến khi phải hoàn thành kế hoạch - năm 2030 - không còn nhiều, Hà Nội phải chọn việc trọng điểm và quyết tâm làm cho bằng được, để tạo nên chuyển biến thực sự diện mạo của Thủ đô. Đặc biệt là Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phải bảo đảm trật tự an toàn đô thị, môi trường xanh, sạch đẹp, xây dựng được một số công trình văn hóa tiêu biểu, hạ tầng giao thông hiện đại, tạo niềm tin cho nhân dân...

Ông Võ Văn Thưởng cũng lưu ý giải pháp có tính quyết định trong thực hiện Nghị quyết 15 là phải tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Thủ đô thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, đồng thời, hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển quản lý Thủ đô trong giai đoạn mới.

Năm 2045, GRDP bình quân đầu người trên 36.000 USD

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Nghị quyết đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn, với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn.

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng với các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng với các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Trong đó, về 4 quan điểm chỉ đạo: Nghị quyết thống nhất cao về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Nghị quyết yêu cầu xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Điểm mới của thời gian thực hiện Nghị quyết lần này là xác định mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước; trong khi các Nghị quyết trước đây chỉ xác định phạm vi thời gian trong 10 năm.

Mục tiêu đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026 - 2030 tăng 8,0 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 - 13.000 USD.

Nghị quyết đưa ra mục tiêu đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà, tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới./.