Ban Bí thư: Tinh giản biên chế phải gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư - chỉ rõ việc tinh giản biên chế phải gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hôm nay (16/3), tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế - đã chủ trì Hội nghị lần thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026, làm cơ sở tham mưu Bộ Chính trị ban hành quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Tại đây, ông Võ Văn Thưởng khẳng định công tác quản lý biên chế, thực hiện tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm là những vấn đề lớn, hết sức hệ trọng, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, phải căn cứ và bám sát các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII.

Ông Võ Văn Thưởng chỉ rõ yêu cầu, nhiệm vụ tinh giản biên chế phải gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm, cải cách tiền lương, cải cách hành chính; tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý biên chế, trong đó tăng thẩm quyền và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý biên chế ở địa phương.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Ban Chỉ đạo cần khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn bản để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.