Ông Trương Minh Tuấn trở thành tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

VietTimes -- Sáng nay (9/4), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn ông Trương Minh Tuấn làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ông Trương Minh Tuấn - Tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Ông Trương Minh Tuấn - Tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Lúc 11h sáng nay, ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ, trong đó bầu ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Ban Kiểm phiếu phát ra 487 phiếu, có 424 phiếu đồng ý phê chuẩn ông Trương Minh Tuấn làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo nghị quyết phê chuẩn 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ được Quốc hội thông qua sáng nay, ông Trương Minh Tuấn sẽ làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ngay khi được Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Ông Trương Minh Tuấn sinh năm 1960, quê ở Đồng Hới – Quảng Bình.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn đã trải qua các chức vụ: Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.