Ông Nguyễn Xuân Cường được đề nghị làm Bộ trưởng NNPTNT

VietTimes -- Chiều 27/7, Quốc hội thông qua nghị quyết cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm Thủ tướng, 5 Phó thủ tướng trong đó có một Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và 17 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. 
Ông Nguyễn Xuân Cường
Ông Nguyễn Xuân Cường

Trước đó, trong buổi sáng, một số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật đề nghị nên có 01 Phó thủ tướng Chính phủ phụ trách Nông nghiệp. Về lâu dài, nên có thành viên Chính Phủ đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ ngoại giao khi Phó Thủ tướng không kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ ngoại giao nữa.

Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Nhân sự Chính phủ nhiệm kỳ mới chỉ có một vị trí thay đổi so với Chính phủ nhiệm kỳ 13 (kiện toàn từ tháng 4/2016) ở vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường được đề nghị vào chức danh Bộ trưởng thay thế Bộ trưởng Cao Đức Phát.

Ông Nguyễn Xuân Cường, sinh 1959, quê Hà Nội, từng kinh qua các chức vụ như: Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây (cũ), Thứ trưởng Tài nguyên và môi trường, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, Phó trưởng ban Kinh tế trung ương.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục được đề nghị vào vị trí hiện nay, bà là nhân sự duy nhất trong số các thành viên Chính phủ không phải Ủy viên Trung ương Đảng, và cũng là thành viên nữ duy nhất.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (57 tuổi, quê Hà Tĩnh) có chuyên môn phó giáo sư, tiến sĩ Y khoa, là đại biểu Quốc hội khóa 12, 13.

Trước đó, trong buổi sáng 27/7, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ. Theo đó, thành viên Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 1 Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, 17 Bộ trưởng các bộ , 4 thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ dự kiến quan tâm theo dõi các vấn đề Kinh tế tổng hợp, Kinh tế ngành, Văn hóa cơ sở, Nội chính, Đối ngoại.

17 Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng; Công an; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch đầu tư; Tài chính; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và truyền thông; Lao động thương binh và xã hội; Văn hóa, thể thao và du lịch; Khoa học công nghệ; Giáo dục và đào tạo; Y tế.

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng thanh tra Chính Phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Như vậy, Chính Phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV giữ nguyên cơ cấu như Chính Phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Theo nghị trình, sáng 28/7, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Các thành viên Chính phủ được đề nghị Quốc hội phê chuẩn như sau:

5 Phó thủ tướng:

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

17 Bộ trưởng:

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

Bộ trưởng Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà

Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn

Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ

Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường

Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh

Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện

Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà

4 thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Tổng Thanh tra Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến