Ông Lê Trung Chinh tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng ngày 25/6, HĐND TP Đà Nẵng khoá X đã bỏ phiếu bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 25/6, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp thứ nhất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được giới thiệu bầu giữ vị trí Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả bỏ phiếu, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 51/51 phiếu bầu.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cũng tiến hành bỏ phiếu bầu các ông Hồ Kỳ Minh, ông Lê Quang Nam giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu các chức danh Uỷ viên UBND TP Đà Nẵng khoá X.

Kết quả, ông Hồ Kỳ Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 51/51 phiếu bầu, ông Lê Quang Nam giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 51/51 phiếu bầu.

Buổi chiều, HĐND TP Đà Nẵng tiếp tục phiên làm việc với các nội dung thông qua các Nghị quyết về thu hồi đất và các nội dung hoạt động của HĐND TP.