Ông Hoàng Xuân Ánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Sáng 27/5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 15, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức kỳ họp thứ 11 (bất thường) để miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức vụ Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Ông Hoàng Xuân Ánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Hà Ngọc Chiến, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Hoàng Anh và miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Hoàng Xuân Ánh do chuyển công tác khác.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng thời tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 15.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm đối với ông Hà Ngọc Chiến thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp đã thông qua tờ trình về bầu bổ sung các chức danh chủ chốt trên và đề nghị giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy để Hội đồng Nhân dân bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Kết quả, ông Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016 với 49/50 phiếu bầu.

Kỳ họp cũng đã bầu ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 15, nhiệm kỳ 2011-2016 với 48/50 phiếu tán thành.

Ông Hoàng Xuân Ánh, sinh năm 1964, dân tộc Tày, quê quán huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.
TTXVN