Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, nguyên Cục trưởng C46 được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng.

Sáng 24/4, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Trần Đại Quang về việc thành lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng thuộc Tổng cục Cảnh sát.

Theo quyết định, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (C46) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48).

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Chính trị Cảnh sát, thuộc Tổng cục Cảnh sát cũng đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Cục trưởng, Phó cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng… Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, nguyên Cục trưởng C46 được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng phối hợp với các đơn vị chức năng của Tổng cục Cảnh sát khẩn trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy, quy chế làm việc, quy trình công tác của các đơn vị thuộc Cục; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, chiến sỹ, đoàn kết nội bộ để thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn.

Theo ANTT