Ông Hoàng Vĩnh Bảo giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

VietTimes -- Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông.
 Ông Hoàng Vĩnh Bảo vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông.
Ông Hoàng Vĩnh Bảo vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông.

Ngày 22/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1467/QĐ-TTg và 1466/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tại Quyết định 1467/QĐ-TTg ngày 22/7/2016, Thủ tướng bổ nhiệm ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin Truyền thông) giữ chức Thứ trưởng.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo sinh năm 1961; quê quán Phú Thọ. Ông từng đảm nhiệm chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo văn xã (Văn phòng Chính phủ); Giám đốc Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Năm 2012, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục phát thanh,truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT).

Như vậy, với quyết định bổ nhiệm này, Bộ Thông tin và Truyền thông có 5 Thứ trưởng là các ông Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, Phạm Hồng Hải, Phan Tâm và Hoàng Vĩnh Bảo.

Cùng ngày, tại Quyết định 1466/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nam, Thư ký đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trợ lý đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Như vậy, với quyết định bổ nhiệm này, Bộ Thông tin và Truyền thông có 5 Thứ trưởng là các ông Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, Phạm Hồng Hải, Phan Tâm và Hoàng Vĩnh Bảo.
Như vậy, với quyết định bổ nhiệm này, Bộ Thông tin và Truyền thông có 5 Thứ trưởng là các ông Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, Phạm Hồng Hải, Phan Tâm và Hoàng Vĩnh Bảo.