Ông Đoàn Quang Hoan tái trúng cử vào Ủy ban Thể lệ vô tuyến của ITU nhiệm kỳ 2019-2022

VietTimes -- Ngày 5/11, tại thành phố Dubai –Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Hội nghị Toàn quyền PP-18 đã tiến hành phiên bầu cử Thành viên của Ủy ban Thể lệ vô tuyến của ITU nhiệm kỳ 2019 - 2022. Ứng cử viên của Việt Nam – ông Đoàn Quang Hoan đã tái trúng cử vào Ủy ban này với số phiếu cao: 167/177
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị ( Ông Đoàn Quang Hoan đứng thứ 3 từ trái sang phải)
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị ( Ông Đoàn Quang Hoan đứng thứ 3 từ trái sang phải)

Ông Đoàn Quang Hoan tái cử Ủy ban Thể lệ vô tuyến của ITU nhiệm kỳ 2019 – 2022, đây cũng là lần thứ hai Việt Nam có đại diện được bầu vào RRB, cơ quan quan trọng của ITU chịu trách nhiệm đưa ra hướng dẫn thực thi Thể lệ thông tin vô tuyến và xử lý các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng tần số/quỹ đạo vệ tinh giữa các quốc gia.

Theo quy định của Hiến chương ITU, Ủy ban Thể lệ Thông tin vô tuyến gồm 12 thành viên được bầu từ các ứng cử viên do các quốc gia thành viên đề cử từ 5 khu vực (A,B,C,D và E), theo nguyên tắc phân bổ công bằng theo địa lý giữa các vùng trên thế giới dưới hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại hội nghị Toàn quyền của ITU. Việc tham gia vào RRB có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với các nước thành viên của ITU trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia về tần số, quỹ đạo vệ tinh.

Nhiệm kỳ 2015-2018, mặc dù lần đầu tiên tham gia RRB, đại diện của Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng các quyết định của RRB như giải quyết các yêu cầu mở rộng thời hạn phóng vệ tinh, tranh chấp về tần số/quỹ đạo không được sử dụng theo quy định, can nhiễu giữa các quốc gia. Các đóng góp của ông Đoàn Quang Hoan được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Việc trúng cử vào RRB đã tiếp tục chứng minh định hướng đúng đắn tham gia tích cực vào ITU và hiện thực hóa mục tiêu tham gia sâu vào các tổ chức quốc tế của Việt Nam.Các Thành viên của Ủy ban Thể lệ Thông tin vô tuyến được chọn lựa từ 5 khu vực bao gồm Vùng A (Châu Mỹ): 2 thành viên; Vùng B (Tây Âu): 2 thành viên; Vùng C (Đông Âu và Bắc Á gồm các nước Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan): 2 thành viên; Vùng D (Châu Phi): 3 thành viên; Vùng E (Châu Á và châu Úc): 3 thành viên, cụ thể, bao gồm các thành viên như sau:

Vùng A: Bà Chantal Beaumier (Canada), Ông Fernando Borjón Figueroa (Mexico)

Vùng B: Ông Yvon Henri (Pháp); Bà Lilian Jeanty (Hà Lan)

Vùng C: Ông Nikolay Varlamov (Nga);Bà Sahiba Hasanova (Azerbaijan)

Vùng D: Ông Elsayed Azzouz (Ai Cập), Ông Hassan Talib (Marốc), Ông Samuel Mandla Mchunu (Nam Phi)

Vùng E: Ông Đoàn Quang Hoan (Việt Nam); Ông Akira Hashimoto (Nhật); Ông Tariq Alamri (Ả rập Xê-út).