Ông chủ thực sự của Kem Tràng Tiền hiện giờ là ai?

Kể từ năm 2013, Kem Tràng Tiền đã trở thành công ty con của Ocean Hospitality nhưng sau đó không lâu, Kem Tràng Tiền đã có ông chủ mới.
Nếu xét theo hợp đồng, Kem Tràng Tiền đã được “trả về” cho ông Hà Trọng Nam.
Nếu xét theo hợp đồng, Kem Tràng Tiền đã được “trả về” cho ông Hà Trọng Nam.

Con đường dài đến với Ocean Hospitality 

Năm 2000, Công ty Kem Tràng Tiền thực hiện cổ phần hóa. Kem Tràng Tiền trở thành “thỏi nam châm” vì sở hữu “đất vàng” nhưng được định giá rất thấp, chỉ 3,2 tỷ đồng. Thời gian đó, dù chưa khẳng định nhưng ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương lúc đó được tin rằng đã bỏ số tiền nhiều gấp 10 lần thị giá để mua Kem Tràng Tiền.

Thông tin này được bàn tán nhiều nhưng vẫn không có kết luận cụ thể. Phải đến 10 năm sau, trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán 2010 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Ocean Hospitality - OCH), sự liên quan giữa Tập đoàn Đại Dương và Kem Tràng Tiền mới chính thức được xác nhận.

Thời điểm này, Kem Tràng Tiền mới chỉ có liên quan chứ chưa phải là “con” của Ocean Hospitality. Cụ thể, Ocean Hospitality xác định ông Hà Trọng Nam, anh trai ông Hà Văn Thắm (bên liên quan của công ty) đã nhận 500 tỷ đồng.
Đây là khoản ứng trước cho ông Hà Trọng Nam theo Hợp đồng chuyển nhượng số 2510/2010/HĐ-CNCP ngày 25/10/2010 về việc công ty nhận chuyển nhượng 634.700 cổ phần của công ty cổ phần Tràng Tiền từ một nhóm cổ đông.

Phải tới ngày 31/12/2013, Kem Tràng Tiền được ghi nhận là “Công ty con” của OCH. Trong đó, ông Hà Trọng Nam vẫn là người có liên quan chặt chẽ trong mối quan hệ “cha –con” của OCH và Kem Tràng Tiền. Trong khoản phải thu dài hạn khác, ông Hà Trọng Nam vẫn có tên với 500 tỷ đồng.

“Công ty đã thực hiện đánh giá lại tài sản do Công ty Cổ phần Tràng Tiền quản lý, sử dụng bằng việc thuê chuyên gia định giá đánh giá lại tài sản. Ban Giám đốc tin tưởng rằng giá giao dịch chuyển nhượng này là phù hợp với giá thị trường tại thời điểm mua” – OCH cho hay.

Có thể thấy, con đường trở thành ông chủ Kem Tràng Tiền của Ocean Hospitality dài đằng đặc. Tuy nhiên, thời gian duy trì mối quan hệ “cha – con” của 2 doanh nghiệp khá ngắn. Cuối năm 2014, Kem Tràng Tiền không còn xuất hiện trong danh sách công ty con của Ocean Hospitality nữa.

Đi tìm ông chủ thực sự

Trong báo cáo tài chính quý 4/2014, Kem Tràng Tiền vẫn được ghi nhận là công ty con của Ocean Hospitality. Nhưng trong báo cáo tài chính 2014 (đã kiểm toán), danh sách các công ty con của Ocean Hospitality vắng bóng Kem Tràng Tiền.

Ocean Hospitality không có công bố chính thức về vấn đề này nên dư luận vẫn đinh ninh tới thời điểm hiện tại, Kem Tràng Tiền vẫn là công ty con của Ocean Hospitality. Tuy nhiên, nếu xem kĩ báo cáo tài chính 2014 (đã kiểm toán), Ocean Hospitality đã chú thích rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính.

Ocean Hospitality ghi rõ 500 tỷ đồng là khoản ứng trước cho ông Hà Trọng Nam (bên liên quan của công ty) theo Hợp đồng chuyển nhượng số 2510/2010/HĐ-CNCP ngày 25/10/2010 về việc công ty nhận chuyển nhượng 634.700 cổ phần của công ty cổ phần Tràng Tiền từ một nhóm cổ đông.

Tuy nhiên, tại ngày 5/6/2015, công ty đã ký phụ lục hợp đồng số 05 với ông Hà Trọng Nam. Theo đó, 2 bên thỏa thuận dừng thực hiện chuyển nhượng cổ phần. Ông Hà Trọng Nam có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ gốc và lãi tối đa trong vòng 3 năm kể từ ngày ký kết phụ lục.

Như vậy, Kem Tràng Tiền không còn là công ty con của Ocean Hospitality. Nếu xét theo hợp đồng, Kem Tràng Tiền đã được “trả về” cho ông Hà Trọng Nam. Và việc ông Nam nếu có bán Kem Tràng Tiền cho một tổ chức, cá nhân nào khác, thông tin này không cần được công bố. Vì vậy, nếu ông Nam một lần nữa chuyển nhượng cổ phần thì không dễ để xác định ông chủ thực sự của Kem Tràng Tiền.

Mặc dù không còn là công ty con của Ocean Hospitality nhưng Kem Tràng Tiền vẫn có mối liên hệ với công ty này. Ocean Hospitality vẫn được hưởng lợi thế thương mại từ Kem Tràng Tiền. Tại thời điểm cuối quý 3/2015, chỉ tiêu này là 76,44 tỷ đồng. Con số này cuối năm 2014 là 83,39 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính quý 3/2015, Ocean Hospitality không còn ghi nhận khoản đầu tư vào công ty con Kem Tràng Tiền nữa. Nhưng tính tới ngày 31/12/2014, chỉ tiêu này là 117,6 tỷ đồng. 

Theo VTC