Nộp thuế điện tử giúp tiết kiệm hơn 7.000 tỷ đồng một năm

VietTimes -- Theo tính toán của các tổ chức quốc tế, việc cắt giảm số giờ nộp thuế giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội hơn 7.000 tỷ đồng/năm.
Nộp thuế điện tử đã cắt giảm được 420 giờ nộp thuế.
Nộp thuế điện tử đã cắt giảm được 420 giờ nộp thuế.

Ngày 28/11, VCCI phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế) tổ chức hội nghị đối thoại về Thuế và Hải quan với doanh nghiệp năm 2016.

Hội thoại nhằm thông tin, tuyên truyền về các chính sách và thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế, hải quan, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan.

Theo ông Cao Anh Tuấn- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, đến nay 100% các địa phương trên cả nước đã thực hiện khai thuế điện tử đối với doanh nghiệp. Năm 2016, cơ quan Thuế tiếp tục mở rộng hệ thống khai thuế qua mạng đối với cá nhân.

Về nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã ký thỏa thuận với 45 ngân hàng thương mại để triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương, nhờ đó đã cắt giảm được 420 giờ nộp thuế (từ 537 giờ xuống còn 117 giờ). Theo tính toán của các tổ chức quốc tế, việc cắt giảm số giờ nộp thuế giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội hơn 7.000 tỷ đồng/năm.

Hiện nay, tổng số doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử qua cổng của Tổng cục Thuế là trên 542.735 doanh nghiệp trên tổng số 561.142 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 96,72% số doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký sử dụng dịch vụ, tăng 1,72% so với năm 2015.

Tổng số doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng dịch vụ với một trong số các Ngân hàng đã cung cấp dịch vụ là trên 525.474 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 93,64%. Tổng số tiền các doanh nghiệp đã thực hiện nộp điện tử vào NSNN qua cổng NTĐT của Tổng cục Thuế trong 10 tháng đầu năm 2016 là trên 370,690 tỷ đồng.

Theo đánh giá kết quả trong Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2016 do Ngân hàng Thế giới thực hiện cho thấy, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 5 bậc, từ vị trí 173/189 lên vị trí 168/189 quốc gia được xếp hạng. Đáng chú ý, theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có trên 71% người nộp thuế được hỏi hài lòng với kết quả cải cách của cơ quan thuế trong những năm qua.