Nợ đọng 15.000 tỷ đồng để có 2.656 xã đạt chuẩn nông thôn mới

VietTimes -- Đến hết quý I/2017, cả nước có 2.656 xã (chiếm 29,76%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tăng 263 xã so với năm 2016 và tăng thêm 1.124 xã so với cuối năm 2015. Tuy nhiên, để đạt được kết quả này, số nợ đọng do xây dựng nông thôn mới đã đạt mức hơn 15.000 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Số liệu trên được nêu ra trong Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp do Bộ NN&PTNT phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức với sự tham gia của Văn phòng Điều phối NTM 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Cụ thể, với có 2.656 xã đạt tiêu chuẩn NTM, bình quân cả nước đã đạt 13,8% tiêu chí NTM/xã và 33 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn NTM (tăng 3 huyện so với cuối năm 2016). 

Mục tiêu trong năm 2017, cả nước có ít nhất 31% số xã trở lên đạt chuẩn NTM; 38 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; huy động được khoảng 222.915 tỷ đồng đầu tư cho chương trình NTM bằng các nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn lồng ghép, vốn tín dụng và vốn doanh nghiệp...

Tuy nhiên, để đạt được kết quả trên, số tiền nợ đọng để xây dựng nông thôn mới đã đạt tới 15.000 tỷ đồng. Còn theo Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 5/10/2016, nợ đọng xây dựng NTM là 17.000 tỷ đồng. 

Báo cáo của Bộ trưởng NN&PTNT cho biết, số nợ trên hình thành do nhiều nơi muốn đầu tư nhanh để đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Nhưng thực ra tái cơ cấu sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân mới là mục tiêu cốt lõi của chủ trương này.