Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành 24 văn bản quy định chi tiết 8 luật

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành 24 văn bản quy định chi tiết 8 luật

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Tài Chính; Thông tin và Truyền thông; Quốc phòng; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 văn bản nợ đọng trước ngày 15/10/2016