Ninh Thuận hợp tác với Tập đoàn FPT thúc đẩy chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2025, phát triển chính quyền số với 100% dịch vụ công trực tuyến; kinh tế số chiếm tối thiểu 10% GDP của Tỉnh.

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số với Tập đoàn FPT.

Theo Kế hoạch triển khai Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Ninh Thuận thì địa phương này đặt mục tiêu đến năm 2030, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh bền vững. Một trong những mục tiêu trọng điểm là đến năm 2025, phát triển chính quyền số với 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Kinh tế số chiếm tối thiểu 10% GDP của tỉnh. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.

Theo báo cáo kết quả chuyển đổi số của tỉnh, hiện mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT của tỉnh Ninh Thuận đứng thứ 10 so với cả nước; tỷ lệ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng cấp tỉnh đạt 97%, dịch vụ công mức độ 4 đạt 100% cấp tỉnh, huyện và 100% cấp xã đạt mức độ 3; tỷ lệ dân có điện thoại đạt 114,4 máy/100 dân; mật độ kết nối internet đạt 92 thuê bao/100 dân... Kinh tế số bước đầu hình thành trong lĩnh vực tài chính , ngân hàng , nông nghiệp, y tế và dịch vụ, du lịch …

Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số.
Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số.

Với ký kết hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số với Tập đoàn FPT, tỉnh Ninh Thuận mong muốn đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện từ cơ quan nhà nước, đến người dân, doanh nghiệp . Đồng thời, FPT hỗ trợ Ninh Thuận chủ động tham cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển nền tảng số phục vụ kết nối liên thông đa chiều, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, tỉnh xác định chuyển đổi số sẽ tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy tỉnh sẽ có quyết tâm cao, thúc đẩy thực hiện thành công đề án để “Phát triển Ninh Thuận trở thành tỉnh Chuyển đổi số thành công trong giai đoạn 2021-2025”, việc hợp tác với Tập đoàn FPT là bước tiến quan trọng để đạt được các mục tiêu trong chuyển đổi số.

Theo Báo Đầu tư