Những tính năng độc của hệ điều hành Việt xOS

Cử chỉ nhanh để mở ứng dụng, có icon báo tốc độ mạng, tắt nhanh màn hình chỉ bằng 2 chạm... là những tính năng độc đáo của xOS, hệ điều hành dựa trên Android do người Việt phát triển
Những tính năng độc của hệ điều hành Việt xOS