Những công ty công nghệ hàng đầu châu Á lớn tới cỡ nào?

Những công ty công nghệ như Alibaba và Samsung đang góp phần tạo ra bộ mặt mới cho khu vực châu Á.

Những công ty công nghệ hàng đầu châu Á lớn tới cỡ nào?

Những công ty công nghệ hàng đầu châu Á lớn tới cỡ nào? ảnh 1

Theo Trí thức trẻ