Nhóm quỹ ETF bị rút ròng hơn 2.200 tỉ đồng trong tháng 8

VietTimes – Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng lớn nhất với 1.778,8 tỉ đồng, bằng 45% giá trị vốn vào ròng trong tháng 7/2021.

Số liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HOSE) cho biết, trong tháng 8/2021, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 7.129,7 tỉ đồng trên HOSE.

Trong đó, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị bán ròng 1.533 tỉ đồng. Tiếp theo là MSN với giá trị bán ròng 934 tỉ đồng, HPG với giá trị bán ròng 894 tỉ đồng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng giá trị khối ngoại bán ròng trên HOSE đạt mức 32.064,4 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với mức bán ròng trong cả năm 2020 (bán ròng 15.740,9 tỉ đồng).

Nhóm quỹ ETF bị rút ròng hơn 2.200 tỉ đồng trong tháng 8 ảnh 1

Theo thống kê của FiinTrade, tháng 8/2021, dòng vốn của các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam đã bị rút ròng 2.225,7 tỉ đồng. Giá trị vốn vào ròng lũy kế 8 tháng đầu năm của các quỹ ETF giảm xuống còn gần 7.000 tỉ đồng.

Xu hướng này diễn ra ở 4/12 quỹ ETF trong nước và nước ngoài. Trong đó, dòng vốn bị rút ròng của các quỹ ETF nước ngoài là 1.601,4 tỉ đồng còn của các quỹ ETF trong nước là 624,3 tỉ đồng.

Quỹ ETF nước ngoài bị rút ròng vốn lớn nhất trong tháng 8 là quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF với 1.778,8 tỉ đồng, bằng 45% giá trị vốn vào ròng của quỹ này trong tháng 7.

Những mã chứng khoán trong danh mục Fubon FTSE Vietnam ETF bị bán ròng lớn nhất bao gồm HPG (210,8 tỉ đồng), MSN (191,8 tỉ đồng), VHM (169,1 tỉ đồng), NVL (156,6 tỉ đồng), VIC (156,3 tỉ đồng), VNM (150,3 tỉ đồng), VRE (91,3 tỉ đồng).

Tại ngày 31/8, tổng tài sản của Fubon FTSE Vietnam ETF đạt mức 11.103 tỉ đồng.

Về phía các quỹ ETF trong nước, quỹ bị rút ròng nhiều nhất là VFM VNDiamond ETF với 744,8 tỉ đồng. Trong đó, những cố phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT (125,5 tỉ đồng), MWG (114,3 tỉ đồng), ACB (49,7 tỉ đồng)./.