Nhiều vi phạm tại tổng cục thuế, hải quan

VietTimes -- Thanh tra Bộ Tài chính tiến hành thanh tra hành chính một số tổng cục trực thuộc như Thuế, Hải quan, Dự trữ nhà nước. Kết quả phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nghiệm thu vượt khối lượng công trình với giá trị hàng chục tỉ đồng.
Nhiều vi phạm tại tổng cục thuế, hải quan

Trong đó, Tổng cục Thuế đã đồng ý nghiệm thu 46 công trình không đúng, với giá trị nghiệm thu không đúng gần 11 tỉ đồng, Tổng cục Hải quan đồng ý nghiệm thu 13 công trình không đúng với giá trị hơn 3,2 tỉ đồng, Tổng cục Dự trữ nhà nước nghiệm thu 5 công trình không đúng với giá trị 895 triệu đồng.

Tại các cục thuế địa phương, có 4/16 đơn vị được thanh tra còn chưa hoàn thành dự toán thu ngân sách do Bộ Tài chính giao. Công tác quản lý, thu hồi nợ thuế tại một số cục thuế chưa tốt, để xảy ra tình trạng số tiền nợ thuế tăng cao hơn năm trước.

Trong đó, nợ khó thu, nợ dài hạn có xu hướng tăng như: Cục Thuế Hải Phòng tăng hơn 398 tỉ đồng, tăng 32%; Vĩnh Phúc tăng 169 tỉ đồng, tăng 34%; Lào Cai tăng 107 tỉ đồng, tăng 27%; Bình Thuận tăng gần 70 tỉ đồng, tăng 22%.