Nhiều quan điểm khác nhau trong vụ việc Cà Mau, Đà Nẵng nhận ô tô do doanh nghiệp tặng

VietTimes -- Về vấn đề tỉnh nhận xe biếu tặng, đến nay vẫn còn nhiều quan điểm và tư tưởng đánh giá khác nhau quanh việc chính quyền địa phương tiếp nhận quà tặng từ doanh nghiệp. Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ cùng Bộ Tư pháp kiểm tra làm rõ.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, " Quyết định 64/2007/QĐ-TTg ban hành quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức”.

Bộ trưởng nói thêm, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, sau khi Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp kiểm tra có kết quả kết luận cuối cùng, Chính phủ sẽ thông tin rộng rãi cho các cơ quan thông tấn báo chí trong phiên họp Chính phủ tới.

Làm rõ hơn thông tin trên, đại diện Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết trong Quyết định 64/2017 của Thủ tướng đã ban hành quy chế về tặng quà và nhận quà tặng, trong đó, chỉ rõ trường hợp nào không được nhận, tức là những hành vi nghiêm cấm nhận quà.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng viện dẫn Nghị định 29/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền thủ tục xác lập quyền sở hữu Nhà nước về tài sản và quản lý xử lý tài sản được xác lập. Trong đó, đã quy định căn cứ tại Điều 33 về tiêu chuẩn định mức chế độ quản lý sử dụng tài sản của Nhà nước đơn vị tiếp nhận tài sản lập phương án xử lý tài sản để trình cấp có thẩm quyền.

“Đối với trường hợp tài sản được chuyển giao phù hợp thì được giao cho đơn vị sử dụng, nếu không phù hợp thì phải từ chối còn nếu không từ chối được thì phải xử lý theo quy định”, đại diện Bộ Tài chính cho hay.

Vị này cũng chỉ ra tài sản trong trường hợp này là ô tô nên phải căn cứ vào Quyết định số 32/2015 của Thủ tướng về quy định về quản lý định mức sử dụng xe ô tô, trong đó quy định rõ định mức là xe ô tô phục vụ cho các chức danh ở các bộ ngành cũng như chức danh của địa phương, và quy định định mức xe ô tô dùng chung.

“Như ý kiến của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã trình bày, vấn đề này sẽ do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và Bộ Tư pháp. Sau khi xem xét cụ thể sẽ thông tin đến cơ quan báo chí và truyền thông” - Thứ trưởng Vũ Thị Mai nói.