Nhiều quan điểm khác nhau trong vụ việc Cà Mau, Đà Nẵng nhận ô tô do doanh nghiệp tặng

Nhiều quan điểm khác nhau trong vụ việc Cà Mau, Đà Nẵng nhận ô tô do doanh nghiệp tặng

VietTimes -- Về vấn đề tỉnh nhận xe biếu tặng, đến nay vẫn còn nhiều quan điểm và tư tưởng đánh giá khác nhau quanh việc chính quyền địa phương tiếp nhận quà tặng từ doanh nghiệp. Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ cùng Bộ Tư pháp kiểm tra làm rõ.

Chính phủ mới đã có được niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp

Chính phủ mới đã có được niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp

VietTimes -- Thủ tướng cho biết, qua 10 tháng hoạt động, Chính phủ nhiệm kỳ mới đã có được niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp. Nhưng phải nhân niềm tin đó lên hơn nữa bằng các hành động cụ thể, đặc biệt phải tiếp tục xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động mạnh mẽ, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.