Nhiều “ông lớn” ngành y tế dính sai phạm nghiêm trọng

Thanh tra Chính phủ vừa có Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về trang thiết bị và công trình y tế tại Bộ Y tế, giai đoạn 2011 - 2014. Kết quả đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong nhiều lĩnh vực của các đơn vị lớn trong ngành y tế.
Nhiều “ông lớn” ngành y tế dính sai phạm nghiêm trọng

Sai phạm tại Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế 

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế chưa kịp thời tham mưu cho bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục tiêu chuẩn trang thiết bị y tế thiết yếu cho bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực... phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế.

Việc thẩm định danh mục, cấu hình tính năng kỹ thuật và dự toán trang thiết bị y tế của các dự án đầu tư mua sắm nhất là các dự án thuộc nguồn vốn ODA, trái phiếu Chính phủ, vốn tài trợ... không được sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả do không phù hợp với chức năng nhiệm vụ...

Đối với dự án Xây dựng trạm xử lý nước thải Bệnh viện Chợ Rẫy, việc xác định loại công trình chưa phù hợp trong quyết định phê duyệt dự án của Bộ Y tế dẫn đến giá trị phần xây dựng của dự án tăng 1,415% (do chi phí chung công trình hạ tầng kỹ thuật là 4,5% chi phí trực tiếp, chi phí chung công trình công cộng là 6%) làm tăng giá trị số tiền 119,736 triệu đồng.

Sai phạm tại Viện Trang thiết bị và Công trình y tế

Thanh tra Chính phủ phát hiện tình trạng viện giao khoán cho các đơn vị tự tìm việc, tự thu chi, trích nộp tiền điện, nước, quản lý chung cho viện theo tỷ lệ (%) trên doanh số thu được và theo từng loại hoạt động dịch vụ của đơn vị (kể cả những đơn vị không có nguồn thu thực tế, thu không đủ chi), không có căn cứ pháp lý. 

Các khoản nộp theo tỷ lệ hoạt động gồm: Tư vấn 4%; kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu 33%; kiểm định 20%; kiểm tra theo yêu cầu 10%; sửa chữa bảo dưỡng 3,5%; kinh doanh 3% doanh số. 

Việc quản lý các đơn vị trực thuộc viện không chặt chẽ, thiếu cơ chế kiểm tra giám sát dẫn đến có đơn vị trực thuộc không làm đúng chức năng nhiệm vụ, có việc trái quy định của Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện sai sót về quản lý tài chính của Viện Trang thiết bị - Công trình y tế. Cụ thể, viện này đã thu sai, thu vượt quy định của nhà nước hơn 5,28 tỷ đồng từ việc kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu giai đoạn 2011 - 2014.

Viện Trang thiết bị - Công trình y tế cũng đã cấp 1.398 giấy thông báo lô hàng được miễn kiểm tra chất lượng dẫn tới một số lượng lớn thiết bị y tế không được kiểm tra chất lượng nhưng vẫn lưu thông trên thị trường. 

Không những thế, viện này còn lược bỏ tiêu chí “Mã số hàng hóa” theo quy định của nhà nước, làm ảnh hưởng tới công tác kiểm tra, giám sát của các đơn vị.

Sai phạm tại Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam

Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam (sau đây viết tắt là "Tổng công ty") trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, tổng công ty này chưa thực hiện tốt nhiệm vụ dự trữ quốc gia về trang thiết bị y tế do thiếu kiểm tra, giám sát việc bảo quản. Nhiều hàng hóa bị hết hạn sử dụng, kém chất lượng chưa báo cáo kịp thời với Bộ Y tế.

Tổng công ty này được giao bảo quản 78 loại với 576 thiết bị y tế dự trữ quốc gia, nguyên giá hơn 27,6 tỷ đồng. Giai đoạn 2011 - 2014, tổng công ty này đã ký hợp đồng với 3 đơn vị để quản lý thiết bị y tế dự trữ quốc gia nhưng chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao. 

Đồng thời, hoạt động liên kết và góp vốn của tổng công ty này tại: CTCP Đầu tư y tế và giáo dục Việt Nam, CTCP Thương mại đầu tư Vimec và CTCP TVXD Y tế đến thời điểm 31/12/2014 chưa hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư thấp kéo dài nhiều năm và còn tồn tại một số khoản nợ nhà nước là 866,808 triệu đồng, vi phạm quy định về quản lý vốn nhà nức nhưng tổng công ty chưa có biện pháp xử lý triệt để và chưa báo cáo Bộ Y tế xin ý kiến xử lý dứt điểm. Việc triển khai cổ phần hóa còn chậm.

Theo Bizlive