Nhiều lãnh đạo ở Đà Nẵng bị Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm

VietTimes -- Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP.Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Giáo dục-Đào tạo, Chủ tịch quận Cẩm Lệ và Chủ tịch huyện Hòa Vang.
Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP.Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Giáo dục-Đào tạo, Chủ tịch quận Cẩm Lệ và Chủ tịch huyện Hòa Vang.
Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP.Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Giáo dục-Đào tạo, Chủ tịch quận Cẩm Lệ và Chủ tịch huyện Hòa Vang.
Thanh tra Chính phủ vừa có Thông báo số 65/TB-TTCP ngày 12/01/2018 kết luận thanh tra chuyên đề về công tác quản lý Nhà nước tại Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT), Bộ Công Thương và một số UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo Thông báo kết luận, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2016-2021, do không tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, để trong thời gian dài, các quận, huyện của TP không tuyển dụng được viên chức là giáo viên hệ mầm non.
"Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng rút kinh nghiệm khi hướng dẫn việc ký kết hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa thống nhất, chưa đúng quy định", Thông báo 65 nêu.
Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng sớm chấn chỉnh Chủ tịch UBND các quận, huyện trong việc hợp đồng với giáo viên chưa đúng quy định; Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang trong việc bổ nhiệm cán bộ quản lý chưa đúng quy định; Chấn chỉnh công tác biệt phái viên chức đối với UBND các quận, huyện; Điều chuyển viên chức hết thời gian biệt phái về đơn vị cũ công tác nhằm bảo đảm các chế độ đối với viên chức.
Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Giáo dục-Đào tạo TP.Đà Nẵng phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ra ngày 7/5/2009 của Bộ GD-ĐT; Yêu cầu Sở GD-ĐT chỉ đạo các Phòng GD-ĐT, cơ sở trực thuộc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quy định tại Quy chế ban hành kèm Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT.