Nhiều điều chỉnh trong quyết toán thuế thu nhập năm 2016

VietTimes -- Đại diện ngành thuế cho biết sẽ có sự điều chỉnh về điều kiện xác định khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản chi có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bộ Tài chính vừa họp báo chuyên đề về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), trong đó, lưu ý về một số điều chỉnh trong quy định.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 173/2016/TT-BTC, kể từ 15/12/2016 đã bỏ quy định “chứng từ thanh toán qua ngân hàng được chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế”.

Trường hợp trước ngày 15/12/2016, nếu tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán là tài khoản chưa đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế, nhưng xác định được giao dịch mua bán hàng hóa giữa người mua và người bán là có thật; hóa đơn do người bán xuất cho người mua là hóa đơn hợp pháp; bên bán có khai thuế theo quy định… thì người mua tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng các điều kiện khác về tính vào chi phí được trừ theo quy định.

Tổng cục Thuế cũng lưu ý là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được tính vào chi phí không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của DN. Khoản chi phí tư vấn thuế TNCN cho người lao động là người nước ngoài không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động, do đó không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Khoản chi phí tư vấn khám sức khỏe cho người lao động, chi phí mua bảo hiểm xe máy cho người lao động là khoản chi có tính chất phúc lợi, chi trực tiếp cho người lao động.

Đối với DN Nhà nước, công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước có các khoản chi có tính chất phúc lợi, chi trực tiếp cho người lao động sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định nêu trên. Nếu DN có trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định thì cần phải bảo đảm nguyên tắc một khoản chi phúc lợi không hạch toán trùng từ 2 nguồn nêu trên.

Ngoài mức thuế suất thuế TNDN phổ thông áp dụng năm 2016 là 20%, Tổng cục Thuế cũng giới thiệu một số ưu đãi về thuế TNDN đối với DN hoạt động chế biến nông sản, thủy sản quy định: Thu nhập của DN từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN.