Nhân sự mới của Nam Định, Thái Bình

Theo đó, Bộ Chính trị đã chuẩn y ông Nguyễn Khắc Hưng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. Đông thời, HĐND tỉnh Thái Bình đã bầu ông Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy , giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016

Ông Nguyễn Khắc Hưng là Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
Ông Nguyễn Khắc Hưng là Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ngày 6/3, tại Nam Định, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã trao Quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đối với ông Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nay giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Hưng sẽ thay thế ông Phạm Hồng Hà được Trung ương điều động, phân công giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Cũng trong ngày 6-3, HĐND tỉnh Thái Bình đã họp, và tiến hành bầu ông Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011- 2016, ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011- 2016

Ông Nguyễn Hồng Diên được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
Ông Nguyễn Hồng Diên được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Theo Chinhphu