Nhân sự đại hội đảng bộ khóa mới:

Nhân sự khóa mới cần gắn với chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện

VietTimes -- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức xây dựng đảng khi tham mưu thực hiện luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải gắn với việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện.
Ông Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ông Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6/2019, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 5/2019 và 5 tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2019.

Trong nhiều nội dung chỉ đạo ở hội nghị trực tuyến tại 71 điểm cầu trên cả nước, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ, gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp: Tham mưu bổ sung kịp thời cấp ủy viên các cấp gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy khóa tới. Tham mưu thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy hoạch.

Đặc biệt quan tâm đến việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện.

Theo ông Phạm Minh Chính, đổi mới công tác đánh giá cán bộ cần thực hiện theo hướng liên tục, xuyên suốt, đa chiều, bằng sản phẩm cụ thể, thông qua khảo sát, gắn đánh giá cá nhân với kết quả của tập thể, địa phương, đơn vị. Tập trung tham mưu cấp ủy tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm trong công tác cán bộ theo tinh thần của Ban Bí thư.