Cấp ủy, tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân chính trị

Cấp ủy, tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, cấp ủy, tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo, tổ chức cho cán bộ đảng viên, biên tập viên, phóng viên quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương đường lối, điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
Kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XII

Kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XII

VietTimes -- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị từng cán bộ Ủy viên Trung ương Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên nêu gương, tự soi, tự sửa, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng để không đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất khôn lường.
Ban Tổ chức Trung ương: Tinh giản gần 1 vạn biên chế trong 3 tháng qua

Ban Tổ chức Trung ương: Tinh giản gần 1 vạn biên chế trong 3 tháng qua

VietTimes -- Tính đến 30/6/2019, toàn hệ thống chính trị đã giảm 3 đầu mối trực thuộc Trung ương, 61 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, 485 đầu mối trực thuộc cấp huyện; 7 tổng cục và tương đương; 87 cục, vụ, 73 đơn vị sự nghiệp thuộc Ban, Bộ, ngành Trung ương; giảm gần 15.200 cấp trưởng, cấp phó; đã tinh giản được khoảng 97.900 biên chế.
Nhân sự khóa mới cần gắn với chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện
Nhân sự đại hội đảng bộ khóa mới:

Nhân sự khóa mới cần gắn với chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện

VietTimes -- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức xây dựng đảng khi tham mưu thực hiện luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải gắn với việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện.