Nhân sự Đại hội Đảng XIII: Trường hợp nào là "đặc biệt" được giới thiệu tái cử?

VietTimes – Các "trường hợp đặc biệt" tái cử uỷ viên TW, uỷ viên Bộ Chính trị, Ban bí thư chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín từ cương vị công tác của mình.

Ông Hầu A Lềnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Hầu A Lềnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Hầu A Lềnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - trao đổi với báo chí bên lề Đại hội Đảng XIII sáng nay (27/1).

Ông Hầu A Lềnh cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII đã được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo quy trình. Các đồng chí được giới thiệu ra Đại hội XIII cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có năng lực, uy tín.

Về các trường hợp đặc biệt, nhiệm kỳ đại hội nào cũng có. Công tác nhân sự lần này được kế thừa kinh nghiệm của các đại hội trước trên cơ sở căn cứ vào tình hình thực tiễn. Các trường hợp đặc biệt được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng.

"Theo quy định của Điều lệ Đảng, các đồng chí ủy viên Trung ương tái cử không quá 60 tuổi. Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử không quá 65 tuổi (...). Các đồng chí là trường hợp đặc biệt chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín từ cương vị công tác của mình" - ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Trước yêu cầu thực tế của đất nước cần có những đồng chí tiếp tục tham gia công tác, bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất lựa chọn giới thiệu ra Đại hội, nếu được Đại hội tín nhiệm bầu thì sẽ có những đồng chí có nhiều kinh nghiệm có thêm điều kiện cống hiến cho đất nước.

Trả lời câu hỏi về số lượng trường hợp đặc biệt được Trung ương giới thiệu ra Đại hội lần này, ông Hầu A Lềnh cho biết, số lượng trường hợp đặc biệt được Ban Chấp hành Trung ương bàn bạc, thống nhất. Trong đề án nhân sự trình ra Đại hội XIII sẽ có báo cáo cụ thể.

Tại thời điểm này, số lượng cụ thể của các chức danh vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII chưa được công bố và nằm trong đề án được trình tại Đại hội.

Được biết, trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 (Hội nghị Trung ương cuối cùng của khóa XII), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết: Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Hội nghị cũng bổ sung một số đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XII thuộc "trường hợp đặc biệt" tái cử khoá XIII và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Uỷ viên Trung ương chính thức, thông qua danh sách nhân sự là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII thuộc "trường hợp đặc biệt” tái cử khoá XIII và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khoá XIII với số phiếu tập trung rất cao.