Nhà báo phải chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội

VietTimes -- Người làm báo Việt Nam phải hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi., bảo vệ công lý và lẽ phải, không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc.
Buổi họp báo công bố Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo VN
Buổi họp báo công bố Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo VN

Chiều 16/12, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức buổi Họp báo công bố 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Ngoài những chuẩn mực trên, đồng thời Nhà báo phải nêu cao tinh thần nhân văn, tôn trọng quyền con người. Không xâm phạm đời tư, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân.

Đặc biệt, quy định đạo đức yêu cầu người làm báo phải chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và phương tiện truyền thông.

Đây được đánh giá là quy định đạo đức quan trọng điều chỉnh người làm báo Việt Nam hiện nay. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, cùng thời điểm Luật Báo chí 2016 có hiệu lực.

10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam

Điều 1. Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Điều 2. Nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp, Luật Báo chí, Luật Bản quyền và các quy định của pháp luật. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; nội quy, quy chế của cơ quan báo chí nơi công tác.

Điều 3. Hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi. Bảo vệ công lý và lẽ phải. Không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc.

Điều 4. Nâng cao tinh thần nhân văn, tôn trọng con người. Không xâm phạm đời tư, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Điều 5. Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Điều 6. Bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật nguồn tin theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

Điều 8. Tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ, phấn đấu vì một nền báo chí dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.

Điều 9. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu văn hóa nhân loại.

Điều 10. Những người làm báo Việt Nam cam kết thực hiện những quy định trên, đó là bổn phận và nguyên tắc hành nghề, là lương tâm và trách nhiệm của người làm báo.