Nhà báo phải chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội

Nhà báo phải chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội

VietTimes -- Người làm báo Việt Nam phải hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi., bảo vệ công lý và lẽ phải, không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc.