Infographic Người Việt 'nướng' thời gian vào internet thế nào

Theo khảo sát nghiên cứu, xu hướng xem video ở Việt Nam rất phổ biến khi những người trẻ dưới 34 tuổi lên mạng thường xuyên và 6/10 người trưởng thành xem video online.

Theo Vietnam+