Người dùng Facebook có thêm nhiều cách để xác thực hai yếu tố

VietTimes -- Ngoài phương thức nhận mã đăng nhập gồm 6 chữ số qua SMS sau khi cung cấp số điện thoại di động, hiện Facebook đã có thêm tùy chọn ứng dụng xác thực như Google Authenticator hoặc Duo Mobile để người dùng lấy mã đăng nhập.
Để bật xác thực hai yếu tố, người dùng chỉ cần truy cập trang facebook.com/settings và nhấp vào thanh “Bảo mật và Đăng nhập”.
Để bật xác thực hai yếu tố, người dùng chỉ cần truy cập trang facebook.com/settings và nhấp vào thanh “Bảo mật và Đăng nhập”.

Xác thực hai yếu tố là phương pháp bảo mật tốt nhất hiện nay nhằm cung cấp lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản người dùng. Gần đây, Facebook đã cải tiến xác thực hai yếu tố. Theo đó, việc kích hoạt xác thực hai yếu tố trở nên dễ dàng hơn với luồng thiết lập được đơn giản hóa để hướng dẫn mọi người sử dụng. Ngoài ra, Facebook cũng đã mở rộng cách người dùng có thể bảo mật tài khoản của mình với bước xác thực thứ hai bằng cách đảm bảo rằng cả những người dùng Facebook không có số điện thoại di động cũng có thể kích hoạt xác thực hai yếu tố.

Trước đây, Facebook yêu cầu bạn cung cấp số điện thoại di động để nhận mã đăng nhập gồm 6 chữ số thông qua tin nhắn văn bản. Hiện nay, khi bạn đăng ký xác thực hai yếu tố, Facebook sẽ hướng dẫn bạn toàn bộ quy trình, giải thích cách hoạt động và cho bạn tùy chọn tin nhắn văn bản hoặc một ứng dụng xác thực như Google Authenticator hoặc Duo Mobile để lấy mã đăng nhập.

Theo ông Scott Dickens -- Quản lý sản phẩm tại Facebook, đây là phương pháp bảo mật tốt nhất, cung cấp lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản. Facebook khuyến khích người dùng kích hoạt xác thực hai yếu tố để tạo thêm một lớp bảo vệ bổ sung cho tài khoản Facebook của họ.

Để bật xác thực hai yếu tố, người dùng chỉ cần truy cập trang facebook.com/settings và nhấp vào thanh “Bảo mật và Đăng nhập”.