Người dân sẽ 'chấm điểm' sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước qua hệ thống công nghệ thông tin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thông qua hệ thống công nghệ thông tin, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức khảo sát, để mọi người dân "chấm điểm" việc phục vụ của các cơ quan nhà nước ở 63 tỉnh, thành.
Các cơ quan nhà nước sẽ được người dân "chấm điểm" thông qua ứng dụng CNTT
Các cơ quan nhà nước sẽ được người dân "chấm điểm" thông qua ứng dụng CNTT

Thực hiện đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 tại 63 tỉnh, thành.

Để chuẩn bị cho việc này, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ở địa phương: Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để phục vụ công tác chọn mẫu khảo sát đo lường sự hài lòng tại địa phương; đảm bảo kết quả khảo sát ở địa phương trung thực, khách quan; tuyệt đối không định hướng, can thiệp, xem xét công việc phát phiếu khảo sát của điều tra viên, cũng không định hướng, can thiệp, xem xét việc trả lời phiếu khảo sát của người dân.

Thông tin để cán bộ, công chức, viên chức, người dân ở địa phương nhận thức đầy đủ, chính xác về mục đích, nội dung và yêu cầu của việc triển khai đo lường sự hài lòng, đặc biệt là để người dân tham gia trả lời phiếu khảo sát đầy đủ, trung thực, khách quan.